WAŻNE WIADOMOŚCI

Uwaga!

Informujemy, że od tego semestru funkcjonuje nowa platforma moodle1.up.krakow.pl.

Wszyscy studenci mają tam założone konta, logowanie jak do wirtualnej uczelni.
Starej platformy proszę używać wyłącznie na prośbę prowadzącego zajęcia.
Nie przenosimy kont z moodle.up.krakow.pl na moodle1.up.krakow.pl

Skip course categories