• Procedura w przypadku utraty loginu, hasła i adresu mailowego przez studenta.


    ( UWAGA! Poniższa procedura dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji w których, student utracił wszystkie trzy elementy,  niezbędne do korzystania z ogólnouczelnianej platformy Moodla. W innych przypadkach zgłoszenia będą odrzucane.) 

    W związku z nagminnie powtarzającym się zaniedbaniem ze strony studentów, odnośnie zabezpieczenia danych potrzebnych do logowania na Uczelnianej Platformie Moodle, dyrekcja OIES wraz z władzami Uczelni, ustaliła procedurę postępowania i sankcje karne odnośnie takich wypadków. Aby odzyskać dostęp do platformy Moodle, należy pobrać dokument MOODLE Oświadczenie.doc lub  MOODLE Oświadczenie.pdf , który po wypełnieniu wraz ze skanem pierwszej strony legitymacji studenckiej, bądź indeksu, prosimy przesłać na adres infeckum@up.krakow.pl. Dokumenty te można również złożyć w Kancelarii Uczelni na pierwszym piętrze w budynku głównym przy ul. Podchorążych.

Skip course categories

Course categories


Platforma

e-learningowa

Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Today Sunday, 30 August 30 31      
Skip Main menu

Main menu