• Procedura w przypadku utraty loginu, hasła i adresu mailowego przez studenta.


    ( UWAGA! Poniższa procedura dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji w których, student utracił wszystkie trzy elementy,  niezbędne do korzystania z ogólnouczelnianej platformy Moodla. W innych przypadkach zgłoszenia będą odrzucane.) 

    W związku z nagminnie powtarzającym się zaniedbaniem ze strony studentów, odnośnie zabezpieczenia danych potrzebnych do logowania na Uczelnianej Platformie Moodle, dyrekcja OIES wraz z władzami Uczelni, ustaliła procedurę postępowania i sankcje karne odnośnie takich wypadków. Aby odzyskać dostęp do platformy Moodle, należy pobrać dokument MOODLE Oświadczenie.doc lub  MOODLE Oświadczenie.pdf , który po wypełnieniu wraz ze skanem pierwszej strony legitymacji studenckiej, bądź indeksu, prosimy przesłać na adres infeckum@up.krakow.pl. Dokumenty te można również złożyć w Kancelarii Uczelni na pierwszym piętrze w budynku głównym przy ul. Podchorążych.

Skip course categories

Course categories


Platforma

e-learningowa

Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      Today Wednesday, 1 July 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip Main menu

Main menu