WAŻNE WIADOMOŚCI

Przed założeniem konta studenckiego na platformie, bezwzględnie proszę zapoznać się z Regulaminem Platformy.

Przypominamy, że każdy student może posiadać tylko i wyłącznie JEDNO KONTO. Multiplikacja kont przez studentów, skutkować będzie zablokowaniem dostępu do platformy, oraz zgłoszeniem zaistniałej sytuacji do dziekanatów. Stworzenie kolejnego konta możliwe jest tylko i wyłącznie na wskutek podania FAŁSZYWYCH informacji, co jest procederem karalnym.

Pomiń kategorie kursów