Kurs przeznaczony dla stacjonarnych studentów III r. I st. Filologii polskiej, specjalności: Logopedia i Nauczycielska.