Kurs przeznaczony dla stacjonarnych i niestacjonarnych studentów I r. drugiego stopnia specjalności nauczycielskiej. Ma za zadanie zaprezentować elementy dydaktyki w środowisku cyfrowym: teoretycznie i praktycznie.