Podstawy przedsiębiorczości - kurs dla studentów Wydziału Geograficzno-Biologicznego wszystkich kierunków studiów (biologia, chemia, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja) realizowany w semestrze zimowym I roku.