kierunek gospodarka przestrzenna, studia niestacjonarne, II rok