kierunek turystka i rekreacja, studia dzienne, I rok, semestr letni