kierunek gospodarka przestrzenna, studia dzienne, II rok, semestr letni