Kurs dla studentów I roku Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach.