Kurs adresowany do studentów przygotowujących się do nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu "Wiedza o kulturze".