Kurs dla stacjonarnych i niestacjonarnych studentów I roku II stopnia Kulturoznawstwa i wiedzy o mediach