Kursy z ochrony własności intelektualnej oraz szkolenie bhp

W związku z rozpoczęciem roku akademickiego 2016/2017, na ogólnouczelnianej platformie Moodle otwarte zostały kursy multimedialne z ochrony własności intelektualnej oraz szkolenie bhp. Oba kursy skierowane są do studentów rozpoczynających studia na naszej Uczelni .

Hasła dostępu do kursów rozesłane zostały do sekretariatów jednostek dydaktycznych, a następnie przekazane będą opiekunom roków.


Bezpośrednie odnośniki do kursów znajdują się poniżej.Wróć na stronę główną.


Last modified: Thursday, 13 October 2016, 1:02 pm