Problemy z dostarczaniem wiadomości automatycznych tlen.pl i o2.pl

Ze względu na politykę usługodawcy, na konta pocztowe obsługiwane przez portal tlen.pl (nazwa_użytkownika@tlen.pl, nazwa_użytkownika@o2.pl) nie są dostarczone wiadomości automatyczne wysyłane poprzez ogólnouczelnianą platformę Moodle. Dotyczy to nie tylko rejestracji na platformie ale również wszystkich informacji rozsyłanych przez kursy m.in. informacji o terminach, aktualizacje zadań zaliczeniowych i testów.

Administrator platformy, zwraca się z prośbą o używanie innych usługodawców poczty elektronicznej, aby uniknąć problemów niedocierających wiadomości.

W celu zmiany adresy przypisanego do profilu, proszę o kontakt mailowy.


Wróć na stronę główną.
Last modified: Thursday, 26 January 2017, 10:01 am