Zmiana hasła

Mam problem ze zmianą hasła... Proszę o pomoc.

Studentka UP

Odpowiedź:

1. Proszę się zalogować na Platformę Moodle UP.
2. W menu na stronie głównej "Ustawienia mojego profilu"->"Zmień hasło"
3. Po kliknięciu na "Zmień hasło" dostajemy formularz "Zmień hasło"
4. Na tym formularzu musimy wypełnić trzy pola: "Bieżące hasło" (w którym wpisujemy aktualne hasło), natomiast w polach "Nowe hasło" oraz "Nowe hasło (ponownie)" trzeba wpisać nowe hasło
5. Jeśli chodzi o hasło, to wymagania są następujące:
a) hasło ma mieć co najmniej 8 znaków
b) co najmniej jedną liczbę
c) co najmniej jedną małą literę
d) co najmniej jedną dużą literę
e) co najmniej jeden niestandardowy znak (np. $,!,#,*,&, itp)
6. Zaakceptować zmiany przyciskając "Zaisz zmiany" 

Last modified: Wednesday, 4 July 2012, 3:53 pm