Platforma Moodle UP

Samouczek Platformy Moodle Uniwesytetu Pedagogicznego w Krakowie
(Powrót do Platformy Moodle)

Materiały wspierające samodzielne posługiwanie się Ogólnouczelnianą Platformą E-learningową Moodle.
Każdy film obrazuje jeden samouczek, proszę wybrać samouczek/opcję z listy:
a następnie kliknąć w przycisk "play".

Wybierz...